Quy định truy thu, truy đóng tiền lương tháng đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc mới nhất

truy-thu-truy-dong-bhxh

Bảo hiểm xã hội bắt buộc là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia. Ngày 20 tháng 11 năm 2014 Quốc hội ban hành Luật số 58/2014/QH13 Luật Bảo hiểm xã hội, và ngày 11 tháng 11 năm 2015 Chính phủ ban hành Nghị định 115/2015/NĐ-CP để quy định chi tiết về một số điều Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội bắt buộc. Trường hợp nào NLĐ được tạm dừng đóng BHXH bắt buộc? Trong thời gian tạm dừng đóng thì có phải đóng tiền chậm đóng hay không? Nếu có thì lãi suất như thế nào? Kế toán THD xin chia sẻ bài viết Quy định truy thu, truy đóng tiền lương tháng đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc mới nhất

1. Tiền lương đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc

1.1 NLĐ thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định

Được quy định tại Khoản 1 Điều 89 Luật số 58/2015/QH13 như sau:

“1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có).

Người lao động quy định tại điểm i khoản 1 Điều 2 của Luật này thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương cơ sở.”

Theo quy định trên, NLĐ thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định

 • Tiền lương tháng đóng BHXH là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt quá khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có)

1.2 NLĐ thực hiện chế độ tiền lương do NSDLĐ quyết định

Được quy định chi tiết tại Điều 17 Nghị định 115/2015/NĐ-CP như sau:

“Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại Khoản 2 Điều 89 của Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau:

1. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật về lao động ghi trong hợp đồng lao động.

2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động ghi trong hợp đồng lao động.”

Theo quy định trên, tiền lương đóng BHXH bắt buộc đối với NLĐ thực hiện chế độ tiền lương do NSDLĐ quyết định cụ thể là:

 • Từ ngày 01/01/2016 đến 31/12/2017: là mức lương và phụ cấp lương theo quy định;
 • Từ ngày 01/01/2018 trở đi: là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Lưu ý: Quy định chi tiết về tiền lương BHXH bắt buộc các bạn xem chi tiết tại Từ 1/1/2016 tiền lương đóng bảo hiểm bắt buộc là lương và phụ cấp lương

Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH các bạn xem chi tiết tại Quy định mới nhất về chế độ hưu trí từ năm 2016 và bài viết Chế độ hưu trí đối với người lao động theo Nghị định 115/2015/NĐ-CP

2. Truy thu, truy đóng tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc

2.1 Các trường hợp truy thu, truy đóng

Được quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định 115/2015/NĐ-CP chi tiết như sau:

1. Các trường hợp truy thu, truy đóng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động, người sử dụng lao động bao gồm:

a) Điều chỉnh tăng tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động;

b) Đóng bù thời gian chưa đóng của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động”

Theo quy định trên, các trường hợp truy thu, truy đóng tiền lương BHXH bắt buộc đối với NLĐ, NSDLĐ bao gồm:

 • Điều chỉnh tăng tiền lương tháng đã đóng BHXH cho NLĐ;
 • Đóng bù thời gian chưa đóng của NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động.

2.2 Số tiền truy thu, truy đóng

Quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định 115/2015/NĐ-CP như sau:

“2. Số tiền truy thu, truy đóng bảo hiểm xã hội được tính như sau:

a) Đối với các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này số tiền truy thu không phải tính lãi chậm đóng.

Trường hợp sau 6 tháng kể từ ngày có quyết định điều chỉnh tăng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động hoặc chấm dứt hợp đồng lao động về nước mới thực hiện truy đóng bảo hiểm xã hội thì số tiền truy thu bảo hiểm xã hội được tính bao gồm số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định và tiền lãi truy thu tính trên số tiền phải đóng.

b) Lãi suất truy thu được lấy bằng lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội bình quân của năm trước liền kề của năm tính truy thu.”

Theo quy định trên, số tiền truy thu, truy đóng BHXH được tính như sau:

 • Đối với những trường hợp truy thu, truy đóng trong vòng 6 tháng thì không phải tính lãi chậm đóng.
 • Sau 6 tháng kể từ ngày có quyết định điều chỉnh tăng tiền lương tháng đóng  BHXH cho NLĐ hoặc chấm dứt hợp đồng NLĐ về nước mới thực hiện truy đóng BHXH thì số tiền truy thu BHXH được tính bao gồm số tiền phải đóng BHXH bắt buộc theo quy định và tiền lãi truy thu tính trên số tiền phải đóng.
 • Lãi suất truy thu được lấy bằng lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân của năm trước liền kề của năm tính truy thu

Ngoài bài viết về “ Quy định truy thu, truy đóng tiền lương tháng đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc mới nhất” mời các bạn cung 2 tìm hiểu về các bài viết liên quan tới bảo hiểm của dịch vụ báo cáo tài chính để có những kiến thức hữu ích

 • Mức hưởng bảo hiểm y tế đúng tuyến, trái tuyến, chuyển tuyến
 • Người lao động không đóng BHXH bắt buộc có được không?
 • Sử dụng lao động đã nghỉ hưu có phải đóng bảo hiểm bắt buộc?

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *