Hướng dẫn đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với Doanh nghiệp Nhà nước

huong-dan-dong-bhxh-cho-doanh-nghiep-nha-nuoc

Đối với những Doanh nghiệp Nhà nước mức lương đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm thất nghiệp năm 2016 có khác gì so với những doanh nghiệp khác? Kế toán THD xin chia sẻ qua bài viết Hướng dẫn đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với Doanh nghiệp Nhà nước

Ngày 3/12/2015 Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công văn 3895/BHXH-THU Hướng dẫn mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với doanh nghiệp Nhà nước được quy định như sau:

1. Doanh nghiệp tự xây dựng thang lương, bảng lương theo hướng dẫn tại Thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/4/2015 của Bộ Lao Động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn xây dựng thang lương và chuyển xếp lương đối với người lao động làm việc trong công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu, trên cơ sở đó điều chỉnh tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động từ ngày 01/01/2016.

2. Viên chức quản lý chuyên trách trong công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu thực hiện chế độ tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định tại Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ.

3. Đối với các doanh nghiệp đến ngày 20/01/2016 vẫn chưa thực hiện điều chỉnh tiền lương theo quy định tại Khoản 1 trên đây thì cơ quan BHXH sẽ tạm thời điều chỉnh sang mức lương tiền đồng (bằng hệ số lương và phụ cấp đang đóng BHXH x 1.150.000 đồng), trường hợp mức lương tiền đồng thấp hơn mức lương tối thiểu vùng thì cơ quan BHXH tạm thời điều chỉnh bằng mức lương tối thiểu vùng để làm căn cứ thu và giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN. Mọi ảnh hưởng liên quan đến quyền lợi hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN của người lao động đơn vị phải chịu trách nhiệm.

4. Khi xây dựng thang lương, bảng lương để làm cơ sở đóng BHXH, BHYT, BHTN cho cơ quan BHXH đề nghị doanh nghiệp thực hiện đúng theo hướng dẫn tại Công văn số 3844/BHXH-THUngày 30/11/2015 của Bảo hiểm xã hội Thành phố về việc hướng dẫn thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN từ ngày 01/01/2016./.” 

Theo Công văn 3895/BHXH-THU, các doanh nghiệp Nhà nước đã cổ phần hóa đang áp dụng chế độ tiền lương do Nhà nước quy định đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN thực hiện các nội dung sau:

1. Doanh nghiệp tự xây dựng thang lương, bảng lương theo Thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH, trên cơ sở đó điều chỉnh tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động từ ngày 01/01/2016.

2. Viên chức quản lý chuyên trách trong công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu thực hiện chế độ tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định tại Nghị định 51/2013/NĐ-CP.

3. Đến ngày 20/01/2016, các doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện điều chỉnh tiền lương theo quy định tại Khoản 1 thì cơ quan BHXH sẽ điều chỉnh sang mức lương tiền đóng (hệ số lương và phụ cấp đóng BHXH x 1.150.000 đồng), trường hợp mức lương tiền đóng thấp hơn mức lương tối thiểu vùng thì cơ quan BHXH tạm thời điều chỉnh bằng mức lương tối thiểu vùng để làm căn cứ thu và giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

4. Khi xây dựng thang lương, bảng lương làm cơ sở đóng BHXH, BHYT, BHTN thì doanh nghiệp thực hiện đúng theo hướng dẫn tại Công văn 3844/BHXH-THU.

Ngoài bài viết về “ Hướng dẫn đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với Doanh nghiệp Nhà nước” mời các bạn cung 2 tìm hiểu về các bài viết liên quan tới bảo hiểm của dịch vụ báo cáo tài chính để có những kiến thức hữu ích

  • Chế độ ốm đau theo Luật bảo hiểm 58/2014/QH13 và Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH
  • Chế độ mới nhất về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
  • Cách tính mức lương bình quân tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *