Hướng dẫn lập mẫu TK1 – TS theo Quyết định 959/QĐ-BHXH

huong-dan-lap-mau-tk1-ts

Ngày 09/09/2015 Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 959/QĐ-BHXH quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. Có rất nhiều bạn kế toán vẫn còn lúng túng trong việc lập Mẫu TK1 – TS Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế. Kế toán THD xin hướng dẫn các bạn qua bài viết Hướng dẫn lập mẫu TK1 – TS theo Quyết định 959/QĐ-BHXH 

1. Mục đích Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT

Kê khai các thông tin liên quan đến nhân thân, phương thức đóng, nơi đăng ký KCB ban đầu khi tham gia BHXH, BHYT, BHTN và khi có yêu cầu thay đổi thông tin tham gia BHXH, BHYT như: nhân thân, chức danh nghề, phương thức đóng, nơi đăng ký KCB ban đầu …

2. Thời gian lập mẫu TK1 – TS

 • Đối với người lao động cùng tham gia BHXH, BHYT; người chỉ tham gia BHXH bắt buộc; người tham gia BHXH tự nguyện: Khi tham gia lần đầu hoặc khi thay đổi thông tin.
 • Đối với người chỉ tham gia BHYT: Khi thay đổi thông tin.

3. Căn cứ và trách nhiệm lập Tờ khai TK1 – TS

 • Chứng minh thư, sổ hộ khẩu hoặc giấy khai sinh, hộ chiếu.
 • Hồ sơ gốc: lý lịch, Hợp đồng lao động, Hợp đồng làm việc, Quyết định tuyển dụng, tiếp nhận và các giấy tờ chứng minh quyền lợi hưởng BHYT.
 • Trách nhiệm lập thuộc người lao động (kê khai và ký tên), tuy nhiên người phụ trách bảo hiểm phải có trách nhiệm hướng dẫn để tránh sai sót, tránh mất thời gian.

4. Phương pháp lập tờ khai TK1- TS theo quyết định 959/QĐ-BHXH

Lưu ý: Số định danh ghi theo hướng dẫn của Cơ quan BHXH Cách làm mẫu TK1 – TS theo hướng dẫn tại Quyết định 959/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam như sau:

[1]. Họ và tên: ghi đầy đủ họ và tên của người tham gia BHXH, BHYT.
[2]. Số định danh: đối với người cùng tham gia BHXH, BHYT; người chỉ tham gia BHXH bắt buộc; người tham gia BHXH tự nguyện thì ghi số sổ BHXH. Trường hợp chưa có sổ BHXH mà có thẻ BHYT thì ghi số thẻ BHYT; Nếu chưa có thì để trống.
[3]. Ngày tháng năm sinh: ghi ngày tháng năm sinh như trong giấy khai sinh hoặc chứng minh thư, hộ chiếu, thẻ căn cước.
[4]. Giới tính: ghi giới tính của người tham gia (nếu là nam thì ghi từ “nam” hoặc nếu là nữ thì ghi từ “nữ”).
[5]. Quốc tịch: ghi như trong giấy khai sinh hoặc chứng minh thư, hộ chiếu, thẻ căn cước.
[6]. Nơi cấp Giấy khai sinh: ghi rõ tên xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); tỉnh, thành phố đã cấp giấy khai sinh lần đầu. Trường hợp chưa được cấp giấy khai sinh thì ghi nguyên quán (trường hợp sát nhập, chia tách địa giới hành chính thì ghi theo tên địa danh tại thời điểm kê khai).
[7]. Số chứng minh thư (Hộ chiếu): ghi số chứng minh thư hoặc ghi số hộ chiếu.
[8]. Địa chỉ nơi cư trú: ghi đầy đủ địa chỉ theo sổ hộ khẩu (trường hợp có sổ tạm trú thì ghi theo sổ tạm trú): số nhà, đường phố, thôn xóm; xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); tỉnh, thành phố.
[9]. Địa chỉ liên hệ: ghi đầy đủ số nhà, đường phố, thôn xóm; xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); tỉnh, thành phố.
[10]. Mức tiền đóng (áp dụng đối với người tham gia BHXH tự nguyện): ghi mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn.
[11]. Phương thức đóng (áp dụng đối với người đi lao động ở nước ngoài, người tham gia BHXH tự nguyện): ghi cụ thể phương thức đóng là 03 tháng hoặc 06 tháng hoặc 12 tháng.
[12]. Nơi đăng ký KCB ban đầu: ghi nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu (danh sách đăng ký nơi KCB ban đầu được cơ quan BHXH thông báo hằng năm gửi cho cho’đơn vị, UBND xã, đại lý thu).
[13.] Nội dung thay đổi, yêu cầu: ghi nội dung yêu cầu thay đổi như: họ tên, ngày tháng năm sinh, các thông tin liên quan đến chức danh, nghề nghiệp, công việc, phương thức đóng, nơi đăng ký KCB ban đầu …
[14]. Tài liệu kèm theo:
– Đối với người thay đổi thông tin, ghi các loại giấy tờ chứng minh.
– Đối với người tham gia được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn, ghi các loại giấy tờ chứng minh.
Lưu ý:
 • Khi thay đổi thông tin thì chỉ cần ghi chỉ tiêu [01], [02], [12], [13] và nội dung thay đổi.
 • Sau khi hoàn tất việc kê khai, người tham gia ký ghi rõ họ tên.
 • Trường hợp kê khai thay đổi về nhân thân (họ, tên đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh) đã ghi trên sổ BHXH, thẻ
 • BHYT thì phải có xác nhận của đơn vị nơi người lao động đang làm việc.
 • Người tham gia kê khai ký và ghi rõ họ, tên.

 5. Mẫu tham khảo

Các bạn có thể tham khảo mẫu dưới đây mà Kế toán Centax ví dụ như sau:
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

TỜ KHAI CUNG CẤP VÀ THAY ĐỔI THÔNG TIN NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾKính gửi: Cơ quan Bảo hiểm xã hội Quận Hai Bà Trưng .[01]. Họ và tên (viết chữ in hoa): PHẠM VĂN BÌNH[02]. Số định danh: ……………………..[03]. Ngày tháng năm sinh: 08/08/1990. [04]. Giới tính: Nam [05]. Quốc tịch. Việt Nam.[06]. Nơi cấp giấy khai sinh: [06.1]. Xã (phường, thị trấn) Phường Đồng Tâm.[06.2]. Huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) Quận Hai Bà Trưng.[06.3]. Tỉnh (thành phố) Hà Nội.[07]. Số chứng minh thư (Hộ chiếu): 164567984[08]. Địa chỉ nơi cư trú: [08.1]. Số nhà, đường phố, thôn xóm: .Số 115 Tạ Quang Bửu.[08.2]. Xã (phường, thị trấn) Phường Đồng Tâm. [08.3] Huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) Quận Hai Bà Trưng. [08.4].Tỉnh (thành phố) Hà Nội.[09]. Địa chỉ liên hệ: [09.1]. Số nhà, đường phố, thôn xóm: Số 115 Tạ Quang Bửu.[09.2]. Xã (phường, thị trấn) Phường Đồng Tâm. [09.3] Huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) Quận Hai Bà Trưng [09.4] .Tỉnh (thành phố) Hà Nội[10]. Mức tiền đóng: 3.500.000. [11]. Phương thức đóng: Hàng tháng.[12]. Nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu: Trung tâm y tế Phường Đồng Tâm[13]. Nội dung thay đổi, yêu cầu: Nếu tham gia lần đầu thì để trống, nếu có thay đổi thông tin cần điều chỉnh thì ghi vào đây.[14]. Tài liệu kèm theo: ……………………………….

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ
(đơn vị chỉ phải xác nhận khi người tham gia thay đổi họ, tên đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh)
Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã kê khai
……., ngày …. tháng …. năm ….
Người kê khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngoài bài viết về “Hướng dẫn lập mẫu TK1 – TS theo Quyết định 959/QĐ-BHXH ” mời các bạn cung 2 tìm hiểu về các bài viết liên quan tới bảo hiểm của dịch vụ báo cáo tài chính để có những kiến thức hữu ích

 • Chế độ ốm đau theo Luật bảo hiểm 58/2014/QH13 và Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH
 • Chế độ mới nhất về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
 • Cách tính mức lương bình quân tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *