Hướng dẫn viết danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT Mẫu D02-TS

huong-dan-viet-danh-sach-lao-dong-tham-gia-bhxh

Khi doanh nghiệp có những thay đổi về kê khai lao động, tiền lương, tiền công tham gia BHXH, BHYT; điều chỉnh mức đóng BHXH, BHYT và đăng ký cấp sổ BHXH, thẻ BHYT đối với người lao động thuộc đơn vị. Vậy cách lập Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo hướng dẫn tại Quyết định 959/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam như thế nào? Kế toán THD xin hướng dẫn các bạn qua bài viết Hướng dẫn viết danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT Mẫu D02-TS

1. Mục đích mẫu khai D02-TS

Để đơn vị kê khai lao động, tiền lương, tiền công tham gia BHXH, BHYT; điều chỉnh mức đóng BHXH, BHYT và đăng ký cấp sổ BHXH, thẻ BHYT đối với người lao động thuộc đơn vị.

2. Trách nhiệm lập danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT

Đơn vị sử dụng lao động

3. Thời gian lập danh sách lao động

Khi có phát sinh

4. Căn cứ lập

Tờ khai tham gia BHXH, BHYT; HĐLĐ, HĐLV; Quyết định tuyển dụng, tiếp nhận; Quyết định nâng lương, thuyên chuyển và các hồ sơ có liên quan.

5. Phương pháp lập Mẫu D02-TS

Ghi tăng, giảm lao động hoặc tăng, giảm tiền lương vào từng mục tương ứng, cụ thể:

5.1 Chỉ tiêu theo cột

 • Cột A: Ghi số thứ tự từ nhỏ đến lớn theo từng mục
 • Cột B: Ghi rõ họ, tên của từng người lao động và ghi tương ứng vào từng mục tăng lao động, tăng tiền lương hoặc giảm lao động, giảm tiền lương. Trong từng mục ghi theo thứ tự: người đã có sổ BHXH ghi trước, người chưa có sổ BHXH ghi sau.
 • Cột C: Đối với người đã có sổ BHXH ghi số sổ BHXH, đối với người chưa được cấp sổ BHXH đã được cấp thẻ BHYT thì ghi số thẻ BHYT; nếu chưa có thì để trống.
 • Cột 1: Ghi đầy đủ, chi tiết về cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề, công việc, điều kiện nơi làm việc theo quyết định hoặc HĐLĐ, HĐLV (Ví dụ: Phó Chánh thanh tra Sở A, công nhân vận hành máy may công nghiệp Công ty B …).
 • Cột 2: Ghi tiền lương được hưởng:

– Người lao động thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì ghi bằng hệ số (bao gồm cả hệ số chênh lệch bảo lưu nếu có).

Ví dụ: Tiền lương ghi trong quyết định tuyển dụng hoặc HĐLV là 2,34 thì ghi 2,34.

– Người lao động thực hiện chế độ tiền lương do chủ sử dụng lao động quyết định thì ghi mức lương theo công việc hoặc chức danh, bằng tiền đồng Việt Nam.

Ví dụ: Mức lương của người lao động là 52.000.000 đồng thì ghi 52.000.000 đồng.

 • Cột: 3, 4, 5: Ghi phụ cấp chức vụ bằng hệ số; phụ cấp thâm niên vượt khung, thâm niên nghề bằng tỷ lệ phần trăm (%) vào cột tương ứng, nếu không hưởng phụ cấp nào thì bỏ trống.
 • Cột 6: Ghi phụ cấp lương theo quy định của pháp luật lao động từ ngày 01/01/2016 (nếu có).
 • Cột 7: Ghi các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật lao động từ ngày 01/01/2018 (nếu có).
 • Cột 8, 9: Ghi từ tháng năm đến tháng năm người lao động bắt đầu tham gia hoặc điều chỉnh mức đóng. Trường hợp người lao động có thời gian truy đóng BHXH, BHYT, BHTN thì ghi từng dòng, theo từng mốc thời gian truy đóng.
 • Cột 10: Ghi số; ngày, tháng, năm của HĐLĐ, HĐLV hoặc quyết định (tuyển dụng, tiếp nhận); tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương …

Trường hợp người lao động ngừng tham gia BHYT mà không trả thẻ BHYT thì ghi “không trả thẻ”. Ghi đối tượng được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn nếu có giấy tờ chứng minh như: người có công, cựu chiến binh…

5.2 Chỉ tiêu hàng ngang:

 • Tăng: ghi theo thứ tự lao động tăng mới; lao động điều chỉnh tăng mức đóng trong đơn vị.
 • Giảm: ghi theo thứ tự lao động giảm do chuyển đi, nghỉ hưởng chế độ BHXH…; lao động điều chỉnh giảm mức đóng trong đơn vị.

Lưu ý:

 • Nếu trong tháng đơn vị lập nhiều danh sách lao động đóng BHXH, BHYT, BHTN thì đánh số các danh sách.
 • Đơn vị kê khai đầy đủ, chính xác tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN của từng người lao động theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về việc lập hồ sơ; lưu trữ hồ sơ tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Chi tiết Mẫu

6. Mẫu tham khảo

Các bạn có thể tham khảo mẫu dưới đây của Kế Toán Centax ví dụ đưa ra, Mời các bạn tham khảo

Tên đơn vị: Công Ty TNHH Tài Chính Kế Toán Thuế                                                    CentaxSố định danh: Nếu chưa có thì để trống

Địa chỉ: Số 222D, Ngõ 260, Đội Cấn, Liễu Giai, Ba Đình, HN

 

Mẫu D02-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số: 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của BHXH Việt Nam)

    DANH SÁCH LAO ĐỘNG THAM GIA BHXH, BHYT, BHTN

Số… tháng …… năm ……..

STT Họ và tên Số định danh Cấp bậc, Chức vụ, Chức danh nghề, nơi làm việc     Tiền lương       Từ tháng, năm Đến tháng, năm Ghi chú
        Hệ số/Mức lương     Phụ cấp          
          Chức vụ Thâm niên VK (%) Thâm niên nghề (%) Phụ cấp lương Các khoản bổ sung      
A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I Tăng
I.1 Lao động
1 Phạm Văn A Ghi số sổ BHXH, chưa có thì để trống Giám Đốc 5.000.000 500.000 01/2016
2 Hoàng Thu B Kế toán 4.000.000 01/2016 Ghi ngày tháng của HĐLĐ
I.2 Tiền lương Nếu điều chỉnh mức lương cho người đã tham BHXH thì điền vào mục này
1  
2  
  Cộng tăng
II Giảm (Báo giảm thì nhập vào đây)
II.1 Lao động
1  
2  
II.2 Tiền lương
1  
2  
  Cộng giảm

Tổng số thẻ BHXH đề nghị cấp:  02

Tổng số thẻ BHYT đề nghị cấp: 02

Người lập biểu (Ký, ghi rõ họ tên) Ngày 01 tháng 01 năm 2016Đơn vị(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Trên đây là Hướng dẫn viết và ví dụ cụ thể về Mẫu danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT Mẫu D02-TS, Kế toán THD muốn gửi tới các bạn, Chúc các bạn thành công!

Ngoài bài viết về “Hướng dẫn viết danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT Mẫu D02-TS” mời các bạn cung 2 tìm hiểu về các bài viết liên quan tới bảo hiểm của dịch vụ báo cáo tài chính để có những kiến thức hữu ích

 • Chế độ ốm đau theo Luật bảo hiểm 58/2014/QH13 và Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH
 • Chế độ mới nhất về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
 • Cách tính mức lương bình quân tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *