Từ năm 2016 hợp đồng lao động dưới 3 tháng có phải tham gia bảo hiểm không?

hop-dong-lao-dong-duoi-3-thang-co-phai-tham-gia-bhxh-khong

Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 có quy định thêm một số đối tượng phải tham gia bảo hiểm. Nhưng Hợp đồng lao động dưới 3 tháng không phải tham gia bảo hiểm bắt buộc nào.Kế toán THD xin chia sẻ với các bạn qua bài viết Từ năm 2016 hợp đồng lao động dưới 3 tháng có phải tham gia bảo hiểm không?

1. Hợp đồng lao động thời vụ được ký trong những trường hợp nào?

Hợp đồng lao động thời vụ là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương theo mùa vụ hoặc công việc nhất định có tính chất không thường xuyên, có thời hạn dưới 12 tháng.Theo quy định của Luật lao động, Hợp đồng lao động thời vụ được ký kết trong trường hợp :

  • Công việc có tính chất tạm thời, không thường xuyên, hoặc
  • Công việc có thể hoàn thành trong thời hạn 12 tháng.
  • Không được giao kết HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác.

Hợp đồng lao động dưới 3 tháng là một loại hợp đồng lao động thời vụ. Theo quy định trên, hợp đồng lao động dưới 3 tháng chỉ được ký kết với những trường  hợp:

  • Công việc có tính chất tạm thời, không thường xuyên, hoặc
  • Công việc có thể hoàn thành trong thời hạn 12 tháng.

2. Hợp đồng lao động thời vụ có phải đóng bảo hiểm xã hội không?

Điều 16 Bộ Luật Lao Động số 10/2012/QH13 hình thức hợp đồng lao động dưới 3 tháng được quy định như sau:“2. Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.”Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 quy định đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội như sau:“a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;
b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;”Điều 124 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 quy định về hiệu lực thi hành của luật này như sau“1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, trừ quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 2 của Luật này thì có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.”Căn cứ theo các quy định trên nếu doanh nghiệp có ký hợp đồng lao động với lao động thời vụ với thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng, quy định về việc tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động như sau:

  • Từ 1/1/2016 tới 31/12/2017 không phải tham gia bảo hiểm xã hội cho hợp đồng lao động dưới 3 tháng
  • Từ ngày 01/01/2018 không phải tham gia bảo hiểm xã hội cho  hợp đồng lao động dưới 1 tháng

3. Hợp đồng lao động thời vụ có phải đóng bảo hiểm y tế không?

Điều 1, Khoản 6 Luật bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung Điều 12 như sau:“Điều 12. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế
1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm:
a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động);”Căn cứ theo quy định trên thì người lao động có hợp đồng lao động thời vụ không phải đóng bảo hiểm y tế.

4. Hợp đồng lao động thời vụ có phải đóng bảo hiểm thất nghiệp không?

Điều 43 Luật việc làm số 38/2013/QH13 quy định đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp như sau:“1. Người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như sau:
a) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn;
b) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn;
c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.”Căn cứ theo quy định trên Nếu doanh nghiệp ký hợp đồng lao động theo mùa vụ dưới 3 tháng thì không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp.Ngoài bài viết về “Từ năm 2016 hợp đồng lao động dưới 3 tháng có phải tham gia bảo hiểm không?” mời các bạn cung 2 tìm hiểu về các bài viết liên quan tới bảo hiểm của dịch vụ báo cáo tài chính để có những kiến thức hữu ích

  • Hướng dẫn cách lập mẫu C70a -HD Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ thai sản
  • Hướng dẫn lập mẫu TK1 – TS theo Quyết định 959/QĐ-BHXH
  • Hướng dẫn đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với Doanh nghiệp Nhà nước

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *